=======================  

Książeczki i Odznaki  

=======================  

 MAZOWIECKA  ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

=======================

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE: 

 PARKI NARODOWE

 =======================

 WARSZAWSKA  ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

 

Oddział PTTK

Historia Oddziału PTTK  " Mazowsze "

Oddział PTTK  „ Mazowsze „założony został 21 czerwca 1968 roku z inicjatywy Koła Zakładowego PTTK działającego przy Prezydium  Wojewódzkiej Radzie Narodowej województwa warszawskiego, Koła  Zakładowego  PTTK przy Mazowieckim Zjednoczeniu Budownictwa oraz  Koła Zakładowego PTTK „Mazowsze”  przy ówczesnym Zarządzie Okręgu Mazowieckiego PTTK.W skład pierwszego Zarządu wybrani zostali I kadencję  następujące koleżanki i koledzy :

Aleksandra Sławińska            - prezes

Tadeusz Stefaniak                  - v-prezes

Ewa Paszkowska                   - v-prezes

Maria Zapolska                      - sekretarz

Barbara Wnurowska              - członek zarządu

Teodor Trapikowski               - członek zarządu

Stanisław Maciaszek              - członek zarządu

 

W kolejnych katach funkcje prezesa oddziału pełnili :

II         od  14 marca   1969r               Aleksandra Sławińska

III       od  24 kwietnia 1970r            Aleksandra Sławińska

IV       od  27 kwietnia 1972r            Tadeusz Stefaniak

 V        od  07 maja     1973 r             Tadeusz Stefaniak

VI       od  20 marca   1975r              Tadeusz Stefaniak

VII      od  12 grudnia 1976r             Mieczysław  Żochowski

VIII    od  25 stycznia  1981r            Stanisław Zmysłowski

                       potem                          p.o.  Olgierd Cetwiński

IX       od 20 stycznia  1985r             Janusz Samoć

 X        od  26  lutego  1989r             Janusz Samoć

XI       od  30 marca    1993r             Janusz Samoć

XII      od  13 kwietnia 1997r            Andrzej Zboiński

XIII    od  30 marca     2001r             Mieczysław Chudy

XIV    od   07 maja      2005r             Janusz Samoć
XV      od   23 stycznia 2009r            Mieczysław Żochowski

XVI    od  06 kwietnia   2013r           Mieczysław Żochowski                                            

 

Oddział na dzień 31.12.2014 skupia 852 członków  w   6  kołach, 9 klubach  i  2 szkolnych kołach krajoznawczo – turystycznych  oraz  działają następujące komisje , zespoły i referaty weryfikacyjne odznak turystyczno – krajoznawczych

Do kół i klubów cieszących się powszechnym uznaniem  zaliczyć należy: Koło nr 1 przy Urzędzie Wojewody Mazowieckiego ,  Koło „TRAPER” przy  Głównym Urzędzie Statystycznym,  Koło nr 8  przy Komendzie Stołecznej Policji , Mazowiecki Klub Górski „Matragona”, Klub Ochrony  Przyrody PTTK „Kampinos”, Młodzieżowy Klub Wodniaków i Ratowników , Klub Turystyki Motorowej i Caravangingowej „Sokół” przy Cechu Rzemiosł  Różnych, Koło "ZER-KI" przy Zakładzie  Emerytalno -Rentowym  MSW i A , Klub Turystyki Rowerowej  „Wagabundus” oraz Klub Turystyczny przy  Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko- Praskiej.